Απολογισμός 1ης Ανοιχτής Εκδήλωσης για το ΣΒΑΚ Βύρωνα

vyronas2
Τη Δευτέρα 11 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο του Βύρωνα η πρώτη Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης με πολίτες και εκπροσώπους τοπικών φορέων, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Παρευρέθηκαν ο δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι, η τεχνική υπηρεσία του δήμου και δημότες που συμμετείχαν στη γνωριμία και στη συζήτηση, εκδηλώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν τι περιλαμβάνει το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και ποια είναι τα οφέλη που μπορούν να προσδοκούν από αυτό στην καθημερινή τους ζωή.

Σκοπός της Εκδήλωσης

Η 1η Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης ήρθε ως συνέχεια μιας σειράς συσκέψεων που έγιναν με την Δημοτική Αρχή και τις υπηρεσίες του Δήμου.
Σε πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά ζητήματα, όπως αυτό της αστικής κινητικότητας, εφαλτήριο όλης της διαδικασίας είναι η καταγραφή του οικοσυστήματος των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών και η κατανόηση της οπτικής του καθενός για τη συνθετική διαμόρφωση μιας πλούσιας εικόνας των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών, στις οποίες καλείται να δώσει απαντήσεις το ΣΒΑΚ Βύρωνα.
Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της 1ης Ανοιχτής Εκδήλωσης ήταν να δημιουργηθεί ένας “τόπος συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων” μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων, ώστε να αρχίσει να αναπτύσσεται ένα κοινό επίπεδο κατανόησης της κατάστασης.
Συγκεκριμένα, στόχοι αυτής της πρώτης ανοιχτής διαβούλευσης ήταν:
  1. Να ενημερωθούν οι πολίτες, μέσα από παρουσιάσεις των αναδόχων του έργου, σχετικά με το τι είναι και τι περιλαμβάνει ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) καθώς και ποια οφέλη μπορεί να επιφέρει στην πόλη αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.
  2. Να παρουσιαστούν συνοπτικά οι έως τώρα δράσεις της ομάδας έργου ΣΒΑΚ Βύρωνα.
  3. Να καταγραφούν ανάγκες πολιτών και φορέων, καθώς και ευκαιρίες που παρουσιάζει ο Δήμος του Βύρωνα, δηλαδή θετικά σημεία και χαρακτηριστικά της πόλης τα οποία αξίζει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο.
Η Διαβούλευση ξεκίνησε με καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον δήμαρχο του δήμου Βύρωνα.
Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση από τον Εκπρόσωπο της Σύμπραξης Αναδόχων, κ. Θεόδωρο Μαυρογεώργη (Συγκοινωνιολόγος MSc, εκπρόσωπος MSM Consulting), ο οποίος εστίασε στο τι είναι το ΣΒΑΚ και γιατί χρειάζεται η εκπόνηση ενός τέτοιου σχεδίου για τον δήμο Βύρωνα.
Για την παρουσίαση δείτε εδώ:
Παρουσίαση MSM Consulting 
Στο δεύτερο μέρος, ακολούθησε συζήτηση με τους πολίτες κατά την οποία εκφράστηκαν απορίες, ανησυχίες αλλά και προτάσεις.

Επόμενα Βήματα

Τα σημεία και τα συσχετιζόμενα με αυτά προβλήματα ή και ευκαιρίες που αναδείχθηκαν από τους κατοίκους στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω το έργο της ομάδας των μηχανικών και συγκοινωνιολόγων προκειμένου να προταθούν λύσεις που θα λύνουν τα προβλήματα και στα συγκεκριμένα σημεία. Παράλληλα αναμένονται οι επόμενες τρεις διαβουλεύσεις που θα πλαισιώνουν τις παρουσιάσεις των επόμενων σταδίων και παραδοτέων του ΣΒΑΚ.
Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Δήμου που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Για περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΣΒΑΚ μπορείτε να αποστείλετε email στο vyronas.sump@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλ 2107710979.
Υπεύθυνος Διαβούλευσης: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος