Απολογισμός 2ης Ανοιχτής Εκδήλωσης για το ΣΒΑΚ Βύρωνα

20221212_182630
Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βύρωνα η 2η Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης, στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι συλλόγων και απλοί πολίτες.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Σε πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά ζητήματα, όπως αυτό της αστικής κινητικότητας, είναι πολύ σημαντική η συνεχής καταγραφή των απόψεων των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών και η κατανόηση της οπτικής του καθενός, για τη συνδιαμόρφωση μιας πρότασης κατά το δυνατόν συμπεριληπτικής.
Οι κύριοι στόχοι της 2ης ανοιχτής διαβούλευσης ήταν:
  • Να ενημερωθούν οι πολίτες για τις μέχρι τότε εργασίες και παραδοτέα του ΣΒΑΚ και την αποτίμηση της έρευνας ερωτηματολογίων ενηλίκων, με στόχο την ανάλυση της σημερινής κατάστασης της ευρύτερης περιοχής του δήμου.
  • Να διερευνηθούν σε ένα πρώτο επίπεδο ανάγκες-προτάσεις αναφορικά με την κινητικότητα και να διασαφηνιστούν προτεραιότητες μέσα από την αποτύπωση του οράματος για τον σχεδιασμό.
  • Εκτός των παραπάνω, στόχος, επίσης, ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη μιας σχέσης συνεργασίας μεταξύ των φορέων και της ομάδας εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ώστε αυτό να συμπεριλάβει τις επιθυμίες και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα του δημάρχου Βύρωνα κ. Γρηγόρη Κατωπόδη.
Ακολούθησε το πρώτο μέρος της διαβούλευσης με τις παρουσιάσεις του μέχρι τώρα σχεδιασμού από τους αναδόχους.
Αρχικά, ο Εκπρόσωπος της Σύμπραξης Αναδόχων, κ. Θεόδωρος Μαυρογεώργης (Συγκοινωνιολόγος MSc, εκπρόσωπος MSM Consulting), εστίασε στα οφέλη που περιλαμβάνει η υλοποίηση του ΣΒΑΚ, στις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την παρούσα φάση από την ομάδα του ΣΒΑΚ και στα βήματα που προτείνονται με γνώμονα τις μέχρι τώρα καταγραφές.
Στη συνέχεια, ο κ. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, Μέλος της Σύμπραξης Εκτέλεσης του Έργου, Συγκοινωνιολόγος-Πολεοδόμος MSc, Συντονιστής Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus παρουσίασε τα «Ευρήματα και συμπεράσματα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων» που συμπληρώθηκαν από τους πολίτες σχετικά με παραμέτρους καθημερινής κινητικότητας στα όρια του δήμου.
Τις παρουσιάσεις για τον Δήμο Βύρωνα μπορείτε να τις βρείτε εδώ:
Θεόδωρου Μαυρογεώργη
Κοσμά Αναγνωστόπουλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κατά το 2ο μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε ένα παραγωγικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων με βάση όσα παρουσιάστηκαν από τους ομιλητές.
Με τον τρόπο αυτό, αναδείχθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες αδυναμίες και προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης που επικρατεί στο Δήμο αλλά και καινοτόμες προτάσεις βελτίωσης και ανάπτυξης.
Μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων για το θέμα, ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο τη σύμπραξη μεταξύ της ομάδας του ΣΒΑΚ και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διευκρινίστηκε η τάση προς μια ήπια εφαρμογή ουσιαστικών αλλαγών.
Βασικά σημεία που απασχόλησαν τη συζήτηση:
  • ο σεβασμός των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και η συμπερίληψη των αναγκών τους στον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου με τρόπους που θα διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία τους και την ασφάλειά τους
  • η δημιουργία χώρων ελεύθερων από αυτοκίνητα, καθώς και η ασφαλής πρόσβαση σε αυτούς με συνδυασμένες μετακινήσεις
  • η εκπαίδευση των πολιτών ως προς την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Τα σημεία και τα συσχετιζόμενα με αυτά προβλήματα, όπως και οι ευκαιρίες που αναδείχθηκαν από τους κατοίκους στο πλαίσιο της ανοιχτής συζήτησης θα τροφοδοτήσουν περαιτέρω το έργο της ομάδας εργασίας του ΣΒΑΚ προκειμένου να προταθούν αποτελεσματικές και κοινά αποδεκτές λύσεις και μέτρα.
Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Δήμου που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Δημοτική Αρχή
Δημοτικοί Σύμβουλοι
Δημοτικοί υπάλληλοι
Ενημερωτική Ιστοσελίδα MYOTA.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΠΣΕΟ)
ΠοδηλΑΤΤική Κοινότητα
Άλλοι επαγγελματίες και κάτοικοι

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΣΒΑΚ μπορείτε να αποστείλετε email στο vyronas.sump@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλ 2107710979.
Υπεύθυνος Διαβούλευσης: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος