Απολογισμός 3ης εκδήλωσης διαβούλευσης ΣΒΑΚ Βύρωνα

20231113_183617

Απολογισμός 3ης Ανοιχτής Εκδήλωσης για το ΣΒΑΚ Βύρωνα

Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου στις 18:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε η 3η Ανοιχτή Εκδήλωση Ενημέρωσης και Διαβούλευσης του ΣΒΑΚ Βύρωνα. Παραβρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων, υπάλληλοι του Δήμου, εκπρόσωποι φορέων και απλοί πολίτες.

Σκοπός της εκδήλωσης

Όντας στο τελικό στάδιο του ΣΒΑΚ, στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και διαβούλευση επί των προτάσεων του Σχεδίου. Οι κύριοι στόχοι της διαβούλευσης ήταν:
1. Να ενημερωθούν οι πολίτες για τις τελευταίες εργασίες και το πρόσφατο παραδοτέο του ΣΒΑΚ
2. Να γίνει παρουσίαση και διαβούλευση επί των προτάσεων του ΣΒΑΚ
3. Να προκριθούν και να μπουν σε προτεραιότητα οι σημαντικότερες αυτών με βάση τις τοπικές ανάγκες

Παρουσιάσεις

Η εκδήλωση ξεκίνησε με καλωσόρισμα των συμμετεχόντων από τον Δήμαρχο Βύρωνα κ. Α. Κατωπόδη. Ακολούθησε το πρώτο μέρος της εκδήλωσης με τις παρουσιάσεις των αναδόχων. Οι παρουσιάσεις μοιράστηκαν μεταξύ των αναδόχων, κ. Θοδωρή Μαυρογεώργη (MSM Consulting) και κ. Κοσμά Αναγνωστόπουλου (CIVINET Greece-Cyprus). Την κεντρική παρουσίαση μπορείτε να την βρείτε εδώ, ενώ τα παραδοτέα του ΣΒΑΚ εδώ.

 

Δίκτυο Ήπιας Κινητικότητας και Προσβασιμότητας

 

Πρόταση για την πλατεία Αγ. Λαζάρου

 

Πρόταση για τον κόμβο Νέας Ελβετίας

Στο 2ο μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση και αξιολόγηση των πακέτων μέτρων από τους συμμετέχοντες σχετικά με την σκοπιμότητα, την εφικτότητα και προτεραιότητά τους. Ομόφωνα σύμφωνη γνώμη με εποικοδομητικά σχόλια από τους παριστάμενους υπήρξε για όλα τα πακέτα μέτρων που προτάθηκαν από τους αναδόχους. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους του Δήμου που συνέβαλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση της εκδήλωσης και φυσικά όλους όσοι συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Για περαιτέρω ενημέρωση και επικοινωνία

Μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω:
• της ιστοσελίδας του έργου: https://vyronas.sump.gr/
• του Facebook page: https://www.facebook.com/vyronassump
• των ενημερωτικών δελτίων που στέλνει η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ (εφόσον εγγραφείτε σε αυτά διαμέσου της ιστοσελίδας)
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το ΣΒΑΚ μπορείτε να αποστείλετε email στο vyronas.sump@gmail.com ή να καλέσετε στο τηλ 2107710979.
Υπεύθυνος Διαβούλευσης: Κοσμάς Αναγνωστόπουλος